Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

Data dodania: 2022-03-02

Zakończyliśmy realizację kontraktu pn.: „Budowa dwóch hangarów do celów okołolotniskowych wraz z niezbędną infratrukturą techniczną" zlokalizowaną na terenie Portu Lotniczego Olsztyn -
Mazury w Szymanach. Obejmowała ona swym zakresem dwa zadania:

Zadanie 1:

  • Budowa dwóch hangarów o jednakowych parametrach, konstrukcji i wyposażeniu
  • Budowa instalcji do odprowadzenia z hangarów wód opadowych do zbiornika szczelnego

Zadanie 2:

• Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia ścieków bytowych z projektowanych kontenerów socjalno - bytowych do istniejącej sieci

Prace potrwały do lipca 2021 r. Wartość kontraktu wyniosła: 3,3 mln zł

 

 

 

Start O firmie Oferta Kwalifikacje Serwis Kariera Kontakt Strefa Klienta

ELNET - Systemy Teletechniczne i Elektryczne. Profesjonalne usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych i teletechnicznych.


Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych