Realizacje - projekty

Realizujemy wiele projektów zarówno elektrycznych jak i teletechnicznych. Mamy bardzo duże doświadczanie w branży projektowej. Podejmujemy się nawet najbardziej skomplikowanych zadań realizowanych dla Rejonowych Zarządów Infrastruktury. Nasza pracownia projektowa zajmowała się następującymi  zadaniami:

 

 

1. RZI GDYNIA Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku dowódczo - sztabowo - szkoleniowego w kompleksie wojskowym Wicko Morskie, zadanie 13612
2. RZI GDYNIA Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego - Budowa nowej hali remontowej - Centrum Obsługowo - Remontowe KTO ROSOMAK wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie kompleksu wojskowego w miejscowości Czarne
3. RZI GDYNIA Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego - budowa budynku strażnicy WSP (wojskowej straży pożarnej) w kompleksie wojskowym Gdynia Babie - Doły - zadanie 13671
4. RZI GDYNIA Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego - Budowa budynku strażnicy WSP (Wojskowej Straży Pożarnej) w kompleksie wojskowym Siemirowice
5. RZI GDYNIA Adaptacja budynku nr 71 (byłego SD) dla potrzeb POWTIŁ nr 25 w Rozewiu
6. RZI GDYNIA Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego - Budowa budynku strażnicy WSP w kompleksie wojskowym w Redzikowie, zadanie nr 13742
7. RZI GDYNIA Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania 13746 - Przebudowa budynku nr 20 na budynek sztabowo - biurowy i stołówkę wojskową w kompleksie wojskowym Redzikowo
8. RZI GDYNIA Wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowo-kosztorysowej (część I zamówienia) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (część II zamówienia) dla zadania: remont budynku nr 7, Gdynia (zadanie nr 12838)
9. RZI GDYNIA Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru w trakcie realizacji robót dla zadania 70051 - Rozbiórka i budowa budynku nr 3 magazynowo - biurowego na potrzeby jednostki wojskowej w Gdańsku
10. RZI GDYNIA Opracowanie programu inwestycji oraz koncepcji programowo - przestrzennej - budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na pojazdy wielkogabarytowe w Siemirowicach
11. RZI GDYNIA Przebudowa budynku garażowego nr 27 w Wejherowie dla potrzeb warsztatu rusznikarskiego i warsztatu sprzętu łączności i informatyki – zadanie nr 13759
12. RZI BYDGOSZCZ Opracowanie PI i DP na budowę ogrodzenia, oświetlenia zewnętrznego, systemu alarmowego oraz telewizyjnego systemu nadzoru dla potrzeb JW. 4655 Bydgoszcz
13 RZI BYDGOSZCZ Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na potrzeby zautomatyzowanego szerokopasmowego systemu namierzania CHRONOS na terenie kompleksu wojskowego Sieradz
14. RZI BYDGOSZCZ Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na przebudowę budynku dydaktycznego nr 3 dla potrzeb Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi
15. RZI OLSZTYN Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – rozbudowy systemu ochrony obiektów dla potrzeb jednostki wojskowej 1248 Bartoszyce – postępowanie nr 80/U
16. RZI OLSZTYN Budynek nr 24 dla potrzeb klubu 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu – postępowanie nr 19/U
17. RZI OLSZTYN Dostosowanie pomieszczenia garażowego nr 3 budynku nr 19 na kancelarię kryptograficzną i stację łączności kryptograficznej - Plewki
18. 12 TOL Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania „remont budynku nr. 29 – hangar nr. 1” na terenie Jednostki Wojskowej Radom - zadanie nr 51577
19. 17 TOL Opracowanie dokuemntacji projektowo-kosztorysowej dla zadania 54075 "Budowa obiektu wojskowej straży pożarnej na lotnisku w Świdwinie"
20. RZI  OLSZTYN      Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową  oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót remontowo - budowlanych w ramach zadania"budowa systemów ochrony technicznej w obiektach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Morągu - zadanie 35128
21.

RZI OLSZTYN

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowa części ogrodzenia, zabezpieczenie budynku nr 2 system alarmowy, TSN i KD, budowa elektronicznego systemu ewidencji kluczy oraz przebudowa pomieszczeń w budynkach nr 2 i 5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianą przeznaczenia budynku nr 2 na budynek wielofunkcyjny dla potrzeb RWT Olsztyn"
22. RZI OLSZTYN Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z części kosztorysową oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlano - montażowych dla: zadania 35155 - modernizacja systemu sygnalizacji włamań i napadu i zabezpieczeń mechanicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Składzie Osowiec dla potrzeb 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie
23. RZI OLSZTYN Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z części kosztorysową oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlano - montażowych dla: zadania 35160 - przebudowa budynku nr 70 na obiekt operacyjno-szkoleniowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb JW. 2098 w Bemowie Piskim"
24. RZI OLSZTYN Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z części kosztorysową oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlano - montażowych dla: zadania 35196 - przystosowanie pomieszczeń w budynku nr 7 do rozmieszczenia komponentów systemu teleinformatycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu
25. RZI OLSZTYN Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 2 w związku z wprowadzeniem systemu PL NS NOAN wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Jednostki Wojskowej 3519 Białystok
26. RZI OLSZTYN Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 1 na kancelarię kryptograficzną wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3519 Białystok
27. RZI OLSZTYN Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlano - montażowych dla zadania 35208 - przebudowa i rozbudowa budynku nr 11 i 19 wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Składu Szeroki Bór
28. RZI OLSZTYN Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – przebudowa składu materiałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marcinkowie dla potrzeb Składu Olsztyn
29. RZI OLSZTYN Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową oraz prowadzenie nadzoru nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlano - montażowych dla zadania nr 35253 Braniewo – przebudowa ogrodzenia oraz urządzeń alarmowych zabezpieczenia technicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
30.

RZI OLSZTYN

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – przygotowanie infrastruktury dla nowego systemu polegające na budowie budynku koszarowo-sztabowego, 2 budynków dla potrzeb służb dyżurnych, 4 budynków garażowych, 1 budynku garażowego z halą warsztatową, 1 budynku hali remontowej ze stanowiskami garażowymi, magazynu wielobranżowego oraz budowy ogrodzenia, dróg, placów i ciągów pieszych oraz infrastruktury towarzyszącej dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2568 w Węgorzewie – zadanie Orzysz.

31. RZI OLSZTYN

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano w- wykonawczej wrza z częścią kosztorysową oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlano - montażowych dla zadania 35185 Szudziałowo - budowa pozycji bojowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej w Grójcu.

32. Sąd Okręgowy Olsztyn Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku SR Biskupiec przy ul. Sądowej 4, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-4686.
33. RZI OLSZTYN Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową na dostosowanie serwerowni systemów alarmowych w budynku nr 20 na potzreby LCN w ramach zadania 35160 - Przebudowa bud. nr 70 na obiekt operacyjno-szkoleniowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potzreby JW 2098 Bemowo Piskie
34. Gmina Olsztyn Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Przedszkola Miejskiego nr 20 przy ul. Piłsudskiego 52 a w Olsztynie do przepisów pożarowych wraz z doradztwem technicznym i nadzorem autorskim
35.

Warmia i Mazury spółka 

z o.o.

Prace projektowe realizowane w ramach inwestycji polegajacej na budowie farmy fotowoltaicznej na terenia portu Lotniczego Olsztyn - Mazury w Szymanach.

 

36. RZI OLSZTYN Aktualizacja dokumentacji budowlano - wykonawczej dla zadania 35186 - dostosowanie obwodnicy terenu technicznego do instrukcji o ochronie obiektow wojskowych w Składzie Osowiec dla potrzeb 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie.
37. RZI OLSZTYN Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy polowego składu środków materialowych  w Moragu - zadanie 35281.
38. RZI OLSZTYN Opracowanie programów inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej dla zadania nr 35161 - budowa magazynów środków bojowych typu ECM wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wyburzeniem budynku nr 7 i budową wartowni - Bemowo Piskie oraz zadania nr 35143 - montaż systemów alarmowych w budynkach magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Bemowo Piskie
39. RZI OLSZTYN Opracowanie programów inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz  częścią kosztyrysową dla: - zadanie nr 35161 budowa magazynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wyburzeniem budynku nr 7 i budową wartowni dla potrzeb 24 WOG Giżycko, zadanie nr 35143- montaz systemów alarmowych w budynkach magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb 24 WOG Giżycko

 

 

REALIZACJE
Start O firmie Oferta Kwalifikacje Serwis Kariera Kontakt Strefa Klienta

ELNET - Systemy Teletechniczne i Elektryczne. Profesjonalne usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych i teletechnicznych.


Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych