Realizacje - projekty

Realizacje - projektyData dodania: 2015-05-04

Zrealizowaliśmy wiele projektów zarówno elektrycznych jak i teletechnicznych. Mamy bardzo duże doświadczanie w branży projektowej. Podejmujemy się nawet najbardziej skomplikowanych zadań realizowanych dla Rejonowych Zarządów Infrastruktury. Nasza pracownia projektowa, pracowała nad następującymi zadaniami:

 

 

 

1. RZI GDYNIA Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku dowódczo - sztabowo - szkoleniowego w kompleksie wojskowym Wicko Morskie, zadanie 13612
2. RZI GDYNIA Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego - Budowa nowej hali remontowej - Centrum Obsługowo - Remontowe KTO ROSOMAK wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie kompleksu wojskowego w miejscowości Czarne
3. RZI GDYNIA Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego - budowa budynku strażnicy WSP (wojskowej straży pożarnej) w kompleksie wojskowym Gdynia Babie - Doły - zadanie 13671
4. RZI GDYNIA Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego - Budowa budynku strażnicy WSP (Wojskowej Straży Pożarnej) w kompleksie wojskowym Siemirowice
5. RZI GDYNIA Adaptacja budynku nr 71 (byłego SD) dla potrzeb POWTIŁ nr 25 w Rozewiu
6. RZI GDYNIA Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego - Budowa budynku strażnicy WSP w kompleksie wojskowym w Redzikowie, zadanie nr 13742
7. RZI GDYNIA Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania 13746 - Przebudowa budynku nr 20 na budynek sztabowo - biurowy i stołówkę wojskową w kompleksie wojskowym Redzikowo
8. RZI GDYNIA Wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowo-kosztorysowej (część I zamówienia) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (część II zamówienia) dla zadania: remont budynku nr 7, Gdynia (zadanie nr 12838)
9. RZI GDYNIA Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru w trakcie realizacji robót dla zadania 70051 - Rozbiórka i budowa budynku nr 3 magazynowo - biurowego na potrzeby jednostki wojskowej w Gdańsku
10. RZI GDYNIA Opracowanie programu inwestycji oraz koncepcji programowo - przestrzennej - budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na pojazdy wielkogabarytowe w Siemirowicach
11. RZI GDYNIA Przebudowa budynku garażowego nr 27 w Wejherowie dla potrzeb warsztatu rusznikarskiego i warsztatu sprzętu łączności i informatyki – zadanie nr 13759
12. RZI BYDGOSZCZ Opracowanie PI i DP na budowę ogrodzenia, oświetlenia zewnętrznego, systemu alarmowego oraz telewizyjnego systemu nadzoru dla potrzeb JW. 4655 Bydgoszcz
13 RZI BYDGOSZCZ Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na potrzeby zautomatyzowanego szerokopasmowego systemu namierzania CHRONOS na terenie kompleksu wojskowego Sieradz
14. RZI BYDGOSZCZ Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na przebudowę budynku dydaktycznego nr 3 dla potrzeb Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi
15. RZI OLSZTYN Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – rozbudowy systemu ochrony obiektów dla potrzeb jednostki wojskowej 1248 Bartoszyce – postępowanie nr 80/U
16. RZI OLSZTYN Budynek nr 24 dla potrzeb klubu 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu – postępowanie nr 19/U
17. RZI OLSZTYN Dostosowanie pomieszczenia garażowego nr 3 budynku nr 19 na kancelarię kryptograficzną i stację łączności kryptograficznej - Plewki
18. 12 TOL Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania „remont budynku nr. 29 – hangar nr. 1” na terenie Jednostki Wojskowej Radom - zadanie nr 51577
19. 17 TOL Opracowanie dokuemntacji projektowo-kosztorysowej dla zadania 54075 "Budowa obiektu wojskowej straży pożarnej na lotnisku w Świdwinie"
20. RZI OLSZTYN Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową  oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót remontowo - budowlanych w ramach zadania"budowa systemów ochrony technicznej w obiektach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Morągu - zadanie 35128
21. RZI OLSZTYN Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowa części ogrodzenia, zabezpieczenie budynku nr 2 system alarmowy, TSN i KD, budowa elektronicznego systemu ewidencji kluczy oraz przebudowa pomieszczeń w budynkach nr 2 i 5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianą przeznaczenia budynku nr 2 na budynek wielofunkcyjny dla potrzeb RWT Olsztyn"
22. RZI OLSZTYN
"Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z części kosztorysową oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlano - montażowych dla: zadania 35155 - modernizacja systemu sygnalizacji włamań i napadu i zabezpieczeń mechanicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Składzie Osowiec dla potrzeb 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie"
23. RZI OLSZTYN "Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlano - montażowych dla: zadania 35196 - Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przystosowanie pomieszczeń budynku nr 7 do rozmieszczenia komponentów systemu teleinformatycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód w Elblagu."
24. RZI OLSZTYN Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 2 w związku z wprowadzeniem systemu PL NS NOAN wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Jednostki Wojskowej 3519 Białystok
25. RZI OLSZTYN Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 1 na kancelarię kryptograficzną wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3519 Białystok
26. RZI OLSZTYN
  Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlano - montażowych dla zadania 35208 - przebudowa i rozbudowa budynku nr 11 i 19 wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Składu Szeroki Bór
27. RZI OLSZTYN Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – przebudowa składu materiałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marcinkowie dla potrzeb Składu Olsztyn.
28. RZI OLSZTYN Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową oraz prowadzenie nadzoru nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlano - montażowych dla zadania nr 35253 Braniewo – przebudowa ogrodzenia oraz urządzeń alarmowych zabezpieczenia technicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Start O firmie Oferta Kwalifikacje Serwis Kariera Kontakt Strefa Klienta

ELNET - Systemy Teletechniczne i Elektryczne. Profesjonalne usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych i teletechnicznych.


Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych